Funcția de înregistrare mesaje video care poate fi activată permite și stabilirea unui interval de timp în care cabina să aplice această funcționalitate. Secvențele audio-video sunt stocate pe o platformă de tip Cloud, unde pot fi vizualizate și de unde pot fi distribuite pe email, Facebook sau Twitter.